Құрметті әріптестер, серіктестер, достар!

"ҮЕҰ-ның Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жүйесіне қатысуының ашықтығы мен қолжетімділігі тетіктерін енгізу" жобасын іске асыру барысы туралы хабарлауды жалғастырудамыз. Бұл жоба АҚШ-тың халықаралық даму агенттігі (USAID) қаржыландыратын "Орталық Азиядағы әлеуметтік инновациялар" бағдарламасы шеңберінде Еуразия Қорының қолдауымен іске асырылуда.

 Сіздер мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саласын жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және үкіметтік емес сектордағы серіктестерімізбен өзара тығыз іс-қимыл жасайтынымызды білесіздер.

 Жоба шеңберінде біз бірлесіп талқылаулар ұйымдастыруды және жұмыс кездесулері форматында МӘТ жүйесіне қатысушылар мен басқа да мүдделі тараптардың барынша көп әртүрлі пікірлерін есепке алуды жоспарлап отырмыз.

 Осыған байланысты, мүдделі тараптарды біздің "ҮЕҰ-ның МӘТ жүйесіне қатысуының қолжетімділігі" жұмыс тобына қосылуға шақырамыз.

 Талқылау пәні уәкілетті/бақылаушы/сот органдарының қорытынды шешімдері ерекшеленетін ұқсас жағдайлардың практикалық мысалдары болады. Тараптардың әрқайсысы қандай да бір жағдайда қандай шешім әділ және оңтайлы деп санайтыны туралы дәлелді көзқарас білдіре алады. Бұдан басқа, қатысушылар бірлесіп енгізуге ұсынылған жаңа құқықтық актілерді іске асырудың ықтимал салдарларына мұқият талдау жүргізетін болады.

 20 қыркүйек күні сағат 13.00-де zoom платформасындағы алғашқы кездесуге қатысуды ұсынамыз.

Ол үшін не қажет?Біздің  zubr.ukg@gmail.com электрондық поштамызға немесе +7 776 473 44 88 ватсап нөмірімізге  келесі құрылым бойынша өз деректеріңізді жазыңыз:

  • Тегі, Аты, Әкесінің аты
  • Ұйым атауы
  • Ұйымдағы лауазымы
  • Байланыс деректері
  • МӘТ саласында толғандыратын негізгі мәселелер

Біздің жаңалықтарымыздан хабардар болып отырыңыз және жоба іс-шараларына қатысыңыздар!


Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Продолжаем информировать о ходе реализации проекта "Внедрение механизмов прозрачности и доступности участия НПО в системе госсоцзаказа" Данный проект реализуется при поддержке Фонда Евразия в рамках программы "Социальные инновации в Центральной Азии", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Вы все прекрасно знаете, что мы тесно взаимодействуем с государственными органами и партнерами из неправительственного сектора по улучшению сферы государственного социального заказа.

В рамках проекта мы планируем организовать совместные обсуждения и учет как можно большего количества различных мнений участников системы ГСЗ и других заинтересованных сторон в формате рабочих встреч.

В связи с этим, приглашаем к сотрудничеству заинтересованные стороны присоединиться к нашей Рабочей группе «Доступность участия НПО в системе ГСЗ».

Предметом обсуждения станут практические примеры аналогичных ситуаций, итоговые решения по которым уполномоченных/контролирующих/судебных органов отличаются. Каждая из сторон будет иметь возможность высказать аргументированную точку зрения о том, какой вариант решения в той или иной ситуации считает справедливым и оптимальным. Кроме того, участниками совместно будет проведен тщательный анализ возможных последствий реализации новых, предлагаемых к внедрению, правовых актов.

20 сентября в 13.00 предлагаем присоединиться к участию в первой встрече на платформе zoom.

Что для этого нужно?Напишите нам на электронную почту zubr.ukg@gmail.comили на ватсап +7 776 473 44 88 свои данные по следующей структуре:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Организация
  • Должность в организации
  • Контактные данные
  • Основные вопросы, которые волнуют в сфере ГСЗ

Следите за нашими новостями и присоединяйтесь к мероприятиям проекта!

https://instagram.com/zubr.zubr

https://facebook.com/zubr.kz/

https://instagram.com/socialinnovation.ca

https://facebook.com/SocialInnovationCA