Молодежная лига «Социальные инновации»

     Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» в настоящее время проводит республиканский тренинг для тренеров «Молодежная лига «Социальные инновации»» в городе Нур-Султан.

ҮЕҰ ӘЭД қосатын үлесін бағалаудың 3 себебі

Бүгін Қазақстанда басқа елдердегі сияқты азаматтық қоғамға қатысты 2 маңызды ұғымдар пайдаланылады:

«коммерциялық емес ұйымдар» (КЕҰ) – табыс табуды басты  мақсат тұтпайдын және алынған таза табысты қазақстандық заңнамаға сәйкес қатысушылар арасында бөліп алмайтынзаңды тұлғалар,

3 причины оценивать вклад НПО в СЭР

Сегодня в Казахстане, как и в других странах, используются 2 важных в отношении гражданского общества понятия: 

«некоммерческие организации» (НКО) – юридические лица, не имеющие в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющие полученный чистый доход между участниками, согласно казахстанского законодательства, 

«Әлеуметтік инновациялар» жастар лигасы

Құрметті әріптестер, әріптестер, достар! «ЗУБР»әлеуметтік корпоративтік қоры «Ел аймақтары бойынша, финалы Нұр-Сұлтан қаласында өтетін әлеуметтік жобалаудағы жаңа тәсілдерге GR, фандрайзинг, әлеуметтік коммуникациялар, білім беру курстарыоқыту бағдарламасын әзірлеу және жастар ҮЕҰ көшбасшыларының конференциясын өткізу» жобасының іске асырылу барысы туралы сізді ақпараттандыруды жалғастыруда.

Молодежная лига «Социальные инновации»

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» продолжает информировать вас о ходе реализации проекта «Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных коммуникациях, образовательные курсы, по регионам страны с финалом в городе Нур-Султан и проведением конференции лидеров молодежных НПО».

ҮЕҰ үшін сыйлықақы

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 2019 жылғы 1 шілдеден бастап ҮЕҰ-ға арналған сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды.

Премия для НПО

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с 1 июля2019 годаначнет прием заявок на соискание премии для НПО.

АНОНС

Егер сен идеяларға, энергияға бай болсаң, стандартты емес ойларға, көшбасшылық қасиеттерге ие болсаң, тәуекелге барудан қорықпасаң, өз қабілеттеріңе сене отырып, бірақ өз әлеуетіңді қандай арнаға бағыттауды білмесең, сен үшін өзіңді жүзеге асыруға және өз өңірің үшін, өзіңмен бірге тұратын және жұмыс істейтін жандар үшін пайда4ды тигізуге бірегей мүмкіндік бар!

АНОНС

Если ты полон  идей, энергии, обладаешь нестандартным мышлением, лидерскими качествами, не боишься пойти на риск, веришь в свои способности, но не знаешь в какое русло направить свой потенциал, для тебя есть уникальная возможность реализовать себя и  быть полезным для своего региона, для своей организации и людей, которые живут и работают рядом с тобой!

Әлеуметтік маңызды жобаларды тиімді іске асыру мониторингі

«ЗУБР»Консалтинг орталығы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Азаматтық қоғам істері комитетінің тапсырысы бойынша «2019 жылға арналған орталық және шығыс аймақта (Нұр-Сұлтан қ., Алматы қ., Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру мониторингін жүзеге асыру»жобасын іске асыруға кірісті.