АНОНС

Егер сен идеяларға, энергияға бай болсаң, стандартты емес ойларға, көшбасшылық қасиеттерге ие болсаң, тәуекелге барудан қорықпасаң, өз қабілеттеріңе сене отырып, бірақ өз әлеуетіңді қандай арнаға бағыттауды білмесең, сен үшін өзіңді жүзеге асыруға және өз өңірің үшін, өзіңмен бірге тұратын және жұмыс істейтін жандар үшін пайда4ды тигізуге бірегей мүмкіндік бар!

АНОНС

Если ты полон  идей, энергии, обладаешь нестандартным мышлением, лидерскими качествами, не боишься пойти на риск, веришь в свои способности, но не знаешь в какое русло направить свой потенциал, для тебя есть уникальная возможность реализовать себя и  быть полезным для своего региона, для своей организации и людей, которые живут и работают рядом с тобой!

Әлеуметтік маңызды жобаларды тиімді іске асыру мониторингі

«ЗУБР»Консалтинг орталығы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Азаматтық қоғам істері комитетінің тапсырысы бойынша «2019 жылға арналған орталық және шығыс аймақта (Нұр-Сұлтан қ., Алматы қ., Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру мониторингін жүзеге асыру»жобасын іске асыруға кірісті.

Мониторинг реализации социально значимых проектов

     Консалтинг-Центр «ЗУБР» приступил к реализации проекта «Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа в Центральном и Восточном регионе (г. Нур-Султан, г. Алматы, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области) на 2019 год» по заказу Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

АНОНС

     «ЗУБР»әлеуметтік корпоративтік қоры «ШҚО ішкі саясат басқармасы»ММ мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы аясында «Мемлекет-ҮЕҰ-Бизнес үш жақты ынтымақтастық механизмдерін талдау және практикалық апробациялау бойынша іс-шаралар кешені»жобасын іске асыруға кірісті.

АНОНС

     Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» приступил к реализации проекта «Комплекс мероприятий по анализу и практическому апробированию механизмов трехстороннего сотрудничества Государство-НПО-Бизнес»  в рамках государственного социального заказа ГУ «Управление внутренней политики ВКО».

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына КЕҰ-ның қосқан үлесі: есептеуге бола ма?

Қазақстанда демократиялық үдерістердің дамуымен бірге азаматтық қоғамның да, оның ішінде коммерциялық емес ұйымдардың (КЕҰ) рөлі артып келеді. КЕҰ-ның  халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға елеулі үлес қосатыны жөнінде қазіргі кезде көп айтылуда: әлеуметтік маңызы бар жобалар іске асырылуда, жүйелік өзгерістерге бастамалар жасалуда, халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына қызмет көрсетілуде, қалалық кеңістік өзгеруде және т.б.

Вклад НКО в социально-экономическое развитие Казахстана: можно ли посчитать?

С развитием демократических процессов в Казахстане, усиливается и роль гражданского общества, в частности некоммерческих организаций (НКО). Сегодня много говорится о том, что НКО вносят существенный вклад в улучшение качества жизни населения страны: реализуются социально значимые проекты, инициируются системные изменения, оказываются услуги социально уязвимым группам населения, меняется городское пространство и т.д.